Đang tải

Hợp đồng mua bán căn hộ Gemek Premium

Hợp đồng mua bán căn hộ Gemek Premium

Mặt bằng tầng 4 đến 8- 10 đến 13- 15 đến 18- 20 đến 23- 27-28- 30 đến 34

Mặt bằng căn hộ tầng 4-8, 10-13, 15-18, 20-23, 27, 28, 30-34 chung cư Gemek Premium

Mặt bằng căn hộ tầng 14-24 chung cư Gemek 2

Mặt bằng căn hộ tầng 14 - 24 chung cư Gemek Premium

Mặt bằng căn hộ tầng 25-26 Gemek Premium

Mặt bằng căn hộ tầng 25-25 chung cư Gemek Premium

Mặt bằng căn hộ tầng 9-19-29 Gemek Premium

Mặt bằng căn hộ tầng 9-19-29 chung cư Gemek Premium

Vật liệu hoàn thiện Gemek Premium - GEMEK TOWER 2

Danh mục vật liệu hoàn thiện Gemek Premium

 

  “Lắng nghe ý kiến và nhu cầu của bạn” 

- HOÀNG NGỌC YẾN -

Chuyên viên chăm sóc khách hàng-

HỆ THỐNG BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN BỒN NƯỚC GIÁ GỐC
Bảo Sơn - An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội
Email:yenhnstda@gmail.com
ĐT: 0945.881.888 - 097.430.2010 -