Đang tải

Mặt bằng căn hộ D' Le Roi Soleil

Mặt bằng chi tiết các căn hộ D' Le Roi Soleil

Căn C chung cư Quảng An D' Le Roi Soleil diện tích thông thủy 135,1m2, tin tường 146,5m2 Căn góc 3 phòng ngủ

Căn C chung cư Quảng An D' Le Roi Soleil diện tích thông thủy 135,1m2, diện tích tim tường 146,5m2

Căn C Tầng 3-11 chung cư Quảng An D' Le Roi Soleil diện tích 145,5m2, căn góc 3 phòng ngủ

Căn C tầng 3-11 chung cư Quảng An diện tích thông thủy 135,1m2 diện tích tim tường 146,5m2

Căn C Tầng 12-19 chung cư Quảng An D' Le Roi Soleil

Căn C tầng 12-19 chung cư Quảng An diện tích thông thủy 135,1m2 diện tích tim tường 146,5m2

Căn A tầng 20-24 chung cư Quảng An D'Le Roi Soleil, Diện tích 109,2m2, căn hộ 2 phòng ngủ

MẶt bằng thiết kế căn A tầng 20-24 chung cư Quảng An D' Le Roi Soleil

Căn A Tầng 12-19 chung cư Quảng An D' Le Roi Soleil, diện tích 109,2m2, căn hộ 2 phòng ngủ

MẶt bằng căn A tầng 12 đến 19 chung cư Quảng An D'Le Roi Soleil

Căn A Tầng 3-11 Chung cư Quảng An D' Le Roi Soleil diện tích 109,2m2, căn hộ 2 phòng ngủ

Căn A chung cư Quảng An diện tích thông thủy 102,2m2, diện tích tim tường 109,2m2 căn 2 Phòng ngủ

Mặt bằng căn hộ tầng 3-11 chung cư Quảng An D' Le Soleil

Mặt bằng căn hộ tầng 3-11 dự án Quảng An DLe Soleil

Mặt bằng căn hộ tầng 12-19 chung cư Quảng An D' Le Roi Soleil

Mặt bằng căn hộ tầng 12-19 chung cư Quảng An D' Le Roi Soleil gồm 24 căn với 3 mẫu căn hộ A, B, C

Mặt bằng căn hộ Tầng 20 - 24 dự án Quảng An D' Le Roi SoLeil

Chi tiết mặt bằng căn hộ tầng từ 20 đến 24 dự án chung cư Quảng An D' Le Roi SoLeil

Mặt bằng Tầng 25 chung cư Quảng An D' Le Roi Soleil

Tầng 25 dự án chung cư D'Le Roi Soleil Quảng An có 8 căn Penthouse diện tích thông thủy 317m2 diện tích tim tường 344,5m2 thu hút khách hàng.

 

  “Lắng nghe ý kiến và nhu cầu của bạn” 

- HOÀNG NGỌC YẾN -

Chuyên viên chăm sóc khách hàng-

HỆ THỐNG BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN BỒN NƯỚC GIÁ GỐC
Bảo Sơn - An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội
Email:yenhnstda@gmail.com
ĐT: 0945.881.888 - 097.430.2010 -